Analiza środowiskowa inwestycji

Obecnie ważnym aspektem w trakcie realizacji inwestycji związanych z inwestycjami w obszarze enrgetycznym jest określenie efektu ekologicznego  w postaci np.: redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) lub redukcji innych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (NOX, SO2, pył itp.).

W naszej ofercie znajdują się analizy ekologiczne bazujące na emisji z aktualnie eksploatowanej instalacji oraz na podstawie wyników otrzymanych z symulacji pracy instalacji energetycznej . Wykazanie odpowiedniej redukcji emisji dwutlenku węgla umożliwia pozyskanie dotacji w ramach działań proekologicznych.

Ponadto oferujemy ocenę efektywności energetycznej na podstawie redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną. Wcześniej wspomniane modelowanie pracy układu umożliwia precyzyjne oszacowanie współczynnika PES (ang. Primary Energy Savings).

W zakres analizy ekologicznej wchodzi wyznaczenie:

  • współczynnika redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
  • współczynnika redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • współczynnika redukcji zużycia energii pierwotnej PES

na podstawie aktualnych danych emisyjnych oraz symulacji pracy układu po realizacji inwestycji.

Stała współpraca naszych pracowników z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska zapewnia 100% gwarancję poprawności oceny efektu ekologicznego inwestycji.  Uzyskujemy również decyzje środowiskowe.