Wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze

 • W ramach realizacji projektów wykonujemy kompleksowe analizy optymalizacyjne w zakresie redukcji kosztów mediów energetycznych
 • Wybieramy optymalne rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym;
 • Wykorzystujemy symulacje matematyczne pracy układów.

W naszej ofercie znajdują się wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze dla inwestycji polegających na modernizacji lub budowie:

 • Jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej;
 • Układów kogeneracyjnych;
 • Układów trigeneracyjnych;
 • Układów do produkcji chłodu;
 • Instalacji wyposażonych w odnawialne źródła energii (OZE);
 • Parowych i wodnych kotłowni gazowych, biomasowych, węglowych;
 • Instalacji oczyszczania spalin;
 • Układów technologicznych;
 • Instalacji odzysku ciepła;
 • Kompletnych bloków energetycznych i elektrociepłowni.

Podczas realizacji projektów, w skład naszych ekspertów wchodzą specjaliści i analitycy energetyczni do opracowania optymalnych parametrów projektowych oraz wielobranżowi projektanci m.in. projektanci branży konstrukcyjnej (w tym również kominy), architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej. Dzięki temu możliwa jest realizacja projektu budowlanego czy też wykonawczego o najwyższym standardzie.

TWORZYMY STANDARDY NOWOWOCZESNEGO PROJEKTOWANIA