Wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze

W naszej ofercie znajdują się wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze dla inwestycji polegających na modernizacji lub budowie:

  • Jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej;
  • Układów kogeneracyjnych;
  • Układów trigeneracyjnych;
  • Układów do produkcji chłodu;
  • Instalacji wyposażonych w odnawialne źródła energii (OZE);
  • Parowych i wodnych kotłowni gazowych, biomasowych, węglowych;
  • Instalacji oczyszczania spalin;
  • Układów technologicznych;
  • Instalacji odzysku ciepła;
  • Kompletnych bloków energetycznych i elektrociepłowni

Podczas realizacji projektów, w skład naszych ekspertów wchodzą specjaliści i analitycy energetyczni do opracowania optymalnych parametrów projektowych oraz wielobranżowi projektanci m.in. projektanci branży konstrukcyjnej (w tym również kominy), architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej. Dzięki temu możliwa jest realizacja projektu budowlanego czy też wykonawczego w o najwyższym standardzie.