Dokumentacja przetargowa

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji przetargowej dla budów i modernizacji układów energetycznych. W zakresie opracowania znajduje się wykonanie:

  • Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU);
  • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • Przygotowanie załączników do przetargu

Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim ochrona interesów Inwestorów. Nasi eksperci wykonali dokumentacje przetargowe dla inwestycji polegających na m.in. budowie kotła biomasowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowie instalacji odzysku ciepła ze spalin.