Energoinżynieria Sp z o.o. z siedzibą przy Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod Nr KRS 0000583021, NIP 5252636148 REGON 363013369 o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN w całości wpłaconym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Osiedle Teatralne 9A

31-946 Kraków.

Tel.: +48 12 307 26 78
Kom.: +48 515 838 594

e-mail: biuro@energoinzynieria.pl

  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest

  Energoinżynieria Sp.  z o.o., Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Kraków, NIP 5252636148,  Telefon: +48 (12) 3072678  E-mail: biuro@energoinzynieria.pl

  1. W związku z przetwarzaniem przez BIURO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
  2. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.