Modelowanie i symulacja pracy układów energetycznych

Nasz zespół posiada doświadczenie w zakresie komputerowego modelowania i symulacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych (w tym również bloków energetycznych). W wyniku przeprowadzonych analiz gwarantujemy optymalizację pracy urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego oraz gwarantujemy dobór optymalnego wariantu modernizacji. Symulacje są przeprowadzane dla rzeczywistych warunków eksploatacji, co w rezultacie nie powoduje przewymiarowania ani niedoszacowania urządzeń.

Specjalizujemy się w analizie pracy układów energetycznych takich jak np. układy kogeneracyjnye i trigeneracyjne  Dobór optymalnego rozwiązania bazuje przede wszystkim na aktualnym oraz planowanym zapotrzebowaniu na media i energię w przedsiębiorstwie i analizowanych procesach.

W przypadku modernizacji istniejącego instalacji energetycznej uwzględniamy również uzyskane efekty ekonomiczne  oraz ekologiczne  wynikające z zrealizowania inwestycji. W wyniku działań zwiększających efektywność wytwarzania energii na terenie zakładu, gdzie  możliwe jest uzyskania dotacji w postaci białych certyfikatów.

Szczególnie w  swojej ofercie  realizujemy symulacje pracy m.in.:

  • Kotłowni parowych i wodnych;
  • Instalacji odzysku ciepła z procesów technologicznych;
  • Obiegów technologicznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni;
  • Układów kogeneracyjnych;
  • Układów trigeneracyjnych;
  • Układów chłodniczych;
  • Procesów przemysłowych

Efektem wykonania symulacji pracy układu jest możliwość zaprojektowanie optymalnych rozwiązań technicznych gwarantujących poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję kosztów i ochronę środowiska.

Zaufaj ekspertom, którzy od lat zajmują się symulowanie pracy instalacji energetycznych, a także projektowaniem proponowanych rozwiązań technicznych. Dzięki własnym modelom matematycznym charakteryzujemy się dużą dokładnością obliczeń bilansowych, przez co już na etapie projektowania, wyłapujemy ewentualne błędy techniczne, które mogą wystąpić podczas pracy instalacji.

Jesteśmy nie tylko audytorami, ale ekspertami i projektantami co stawia nas jako rzetelnych partnerów w obszarze uzyskiwania deklarowanych oszczędności energetycznych  z proponowanych inwestycji.