Niezależna ekspertyza techniczna jednostek wytwórczych – rynek mocy

Oferujemy wykonanie niezależnych ekspertyz technicznych dla jednostek wytwórczych do rynku mocy w ramach certyfikacji szczegółowej na podstawie ustawy o rynku mocy.

Kompleksowa realizacja niezależnej ekspertyzy obejmuje:

  • Weryfikację poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych dla zadań;
  • Weryfikację spełnienia wymagań konkluzji BAT;
  • Weryfikację spełnienia wymagań dotyczących tzw. „green bonus”;
  • Przygotowanie wszelkich wymaganych załączników;
  • Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie jednostki;
  • Wsparcie techniczno-prawne w spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy oraz prawa energetycznego

Nasi eksperci wykonali już kilkadziesiąt niezależnych ekspertyz do rynku mocy dla jednostek wytwórczych nie tylko dla jednostek energetyki zawodowej ale również dla jednostek energetyki przemysłowej. Posiadane doświadczenie pozwala na szybką realizację usługi a także najwyższą jakość opracowania.

Posiadamy wypracowane wspólnie z PSE ścieżki rozwiązań gwarantujące szybkie i sprawne przejście certyfikacji do aukcji głównej lub certyfikacji OKM.