Pomiary energetyczne

Większość realizowanych projektów wymaga wykonania pomiarów zużycia mediów i energii. Dlatego wykonujemy także pomiary pracy instalacji dla celów wykonywanych analiz w zakresie:

  • Badań izolacji cieplnych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej;
  • Badań prawidłowości pracy rozdzielni elektrycznych, transformatorów i baterii kondensatorów przy użyciu kamery termowizyjnej;
  • Badania węgla, żużla, popiołu;
  • Pomiarów sprawności wodnych kotłów węglowych (WR) i kotłów gazowych;
  • Pomiarów poboru mocy elektrycznej przez urządzenia;
  • Pomiarów jakości energii elektrycznej;
  • Pomiarów środowiskowych w zakresie emisji zanieczyszczeń;
  • Pomiarów temperatury w komorach paleniskowych;
  • Pomiarów przepływu spalin oraz powietrza;
  • Pomiarów odbiorczych OPP w elektrowniach i elektrociepłowniach

Realizujemy również analizy pracy złożonych układów energetycznych przy wykorzystaniu istniejących systemów monitorowania procesów energetycznych, archiwalnych danych pomiarowych oraz wykonanych pomiarów np. analizy pracy bloków energetycznych, elektrociepłowni, kotłowni przemysłowych.

Nasi pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie pozwalające na profesjonalne i szybkie wykonanie pomiarów na terenie zakładu bez konieczności dłuższego postoju urządzeń.