Kompleksowe rozwiązania dla Energetyki

Zakłady Pomiarów, Badań i Projektów Energetycznych Energo inżynieria, oferuje kompleksowe usługi dla Energetyki Zawodowej i Przemysłowej.

Posiadamy zespół branżowych specjalistów którzy tworzą kolektyw, pozwalający na realizację szeroki zakres prac w kontraktach, zapewniając kompleksowe podejście.

Wykonujemy analizy stanu aktualnego urządzeń i instalacji, realizujemy koncepcje, studia wykonalności i analizy ekonomiczne inwestycji oraz projektujemy, uzyskujemy wymagane decyzje administracyjne oraz koncesję i nadzorujemy realizację i uruchomienie.

W firmie, posiadamy obecnie następujące jednostki:

Zapraszamy do odwiedzenia  pracowni i szczegółowym zapoznaniem się z naszymi usługami i rozwiązaniami.