Pracownia Energetyki swoje usługi kieruje przede wszystkim dla przemysłu oraz energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz kotłowni lokalnych.

 

Działalność Pracowni Energetyki obejmuje szereg działań z zakresu:

 • Audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, analizy poprawy efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych, elektrowniach, elektrociepłowniach oraz ciepłowniach;
 • Niezależne ekspertyzy techniczne dla jednostek wytwórczych na potrzeby rynku mocy;
 • Studium wykonalności oraz doradztwie inwestycyjnym w zakresie instalacji energetycznych, budowie instalacji kogeneracji, trigeneracji lub dostosowania do konkluzji BAT, zmiany źródeł energii;
 • Analizy techniczne i ekonomicznej inwestycji;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji inwestycji;
 • Komputerowego modelowania i symulacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych ( w tym bloków energetycznych ) w celu optymalizacji pracy urządzeń oraz opracowania optymalnych wariantów modernizacji lub inwestycji w analizowanych układach/instalacjach
 • analizy pracy kotłów i urządzeń blokowych
 • Komputerowego modelowania i symulacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych ( w tym bloków energetycznych )w celu optymalizacji pracy urządzeń oraz opracowania optymalnych wariantów modernizacji lub inwestycji w analizowanych układach/instalacjach
 • Opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń;
 • Bilansów energetycznych;
 • Opracowania koncepcji zasilania w media energetyczne

Zapraszamy do kontaktu z biurem w Krakowie

Mail: biuro@energoinzynieria.com

Tel: + 48 514 840 965