Pracownia Pomiarowo – diagnostyczna jest nieodłączną jednostką organizacyjną wspierającą projekty realizowane przez Pracownię Energetyki.

Usługi oferowane przez Pracownię :

  • Badania kamerą termowizyjną izolacji termicznych, prawidłowości pracy rozdzielni elektrycznych, transformatorów oraz baterii kondensatorów;
  • Pomiary sprawności kotłów węglowych typu WR, kotłów gazowych,
  • Pomiary energetyczne na ko
  • Pomiary elektryczne jakości energii oraz poboru mocy urządzeń elektrycznych
  • Pomiary elektryczne dla oceny pracy urządzeń elektrycznych
  • Pomiary środowiskowe emitorów spalin
  • Pomiary parametrów termodynamicznych pary i wody w celu określenia sprawności kotłów
  • Pomiary temperatury w komorach paleniskowych

Zapraszamy do kontaktu z biurem w Krakowie

Mail: biuro@energoinzynieria.com

Tel: + 48 514 840 965