Studia wykonalności i projekty kotłowni przemysłowych, ciepłowni i elektrociepłowni zawodowych.
Dokładne analizy są pomocne w wyznaczaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii. Przy zastosowaniu modelowania komputerowego i symulacji pracy układów  możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne określenie wyników planowanej inwestycji.

Projektujemy wybrane rozwiązania, zarówno dla Inwestorów jak i dla Generalnych Wykonawców.

Projekt budowlany oraz wykonawczy budowy kotłowni przemysłowych, ciepłowni i elektrociepłowni zawodowych.

W naszej ofercie znajdują się wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze dla inwestycji polegających na modernizacji lub budowie:

  • Jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej;
  • Parowych i wodnych kotłowni gazowych, biomasowych, węglowych;
  • Układów kogeneracyjnych;
  • Układów trigeneracyjnych;
  • Instalacji wyposażonych w odnawialne źródła energii (OZE);
  • Instalacji oczyszczania spalin;
  • Układów ORC;
  • Układów technologicznych;
  • Instalacji odzysku ciepła;
  • Kompletnych bloków energetycznych i elektrociepłowni

Projektujemy 2D lub 3D w zależności od potrzeb inwestycji.