Studia wykonalności i projekty kotłowni przemysłowych 

Dokładne analizy są pomocne w wyznaczaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii. Przy zastosowaniu modelowania komputerowego i symulacji pracy układów  możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne określenie wyników planowanej inwestycji.

Oprócz analizy technicznej wariantów inwestycyjnych, w studium znajdują się analizy ekonomiczne  i analizy ekologiczne  wariantu optymalnego i wariantów alternatywnych. Studium zawiera także informację o możliwościach uzyskania środków finansowych potrzebnych do realizacji modernizacji lub budowy.
Przed przystąpieniem do analizowania wariantów ważne jest określenie konkretnych rezultatów, które powinny zostać osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięcia np.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej, zyski ekonomiczne itp.

Dzięki studium wybierzemy optymalny rodzaj kotłowni, która będzie dopasowana do potrzeb zakładu.

Projekt budowlany oraz wykonawczy budowy kotłowni przemysłowej

W naszej ofercie znajdują się wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze dla inwestycji polegających na modernizacji lub budowie:

  • Jednostek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej;
  • Parowych i wodnych kotłowni gazowych, biomasowych, węglowych;
  • Układów kogeneracyjnych;
  • Układów trigeneracyjnych;
  • Instalacji wyposażonych w odnawialne źródła energii (OZE);
  • Instalacji oczyszczania spalin;
  • Układów technologicznych;
  • Instalacji odzysku ciepła;
  • Kompletnych bloków energetycznych i elektrociepłowni

Zaufaj naszym ekspertom, którzy od lat realizują studia wykonalności budowy/modernizacji układów energetycznych dla przemysłu i energetyki zawodowej.