Analiza ekonomiczna inwestycji

W naszej ofercie posiadamy analizy ekonomiczne planowanych inwestycji w energetyce. W swoich kalkulacjach uwzględniamy stan aktualny zapotrzebowania na media i energię całego zakładu a także wyniki symulacji pracy instalacji energetycznej . Posiadane doświadczenie pomaga nam uwzględnić możliwe wsparcia finansowe dla realizacji przedsięwzięcia. W obliczeniach rentowności przedsięwzięcia uwzględniamy wszystkie czynniki wpływające na wynik finansowy inwestycji, indywidualnie dostosowane do danej instalacji.

Analiza ekonomiczna obejmuje:

  • Wycenę realizacji całej inwestycji na podstawie wykonanych przez nas koncepcji technicznych;
  • Analizę możliwości otrzymania dotacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia;
  • Wyznaczenie planowanych rocznych oszczędności na podstawie danych o stanie aktualnym oraz symulacji pracy instalacji przed i po modernizacji;
  • Określenie rentowności przedsięwzięcia metodą NPV

Bogate doświadczenie naszych specjalistów oraz współpraca z dostawcami urządzeń i instalacji energetycznych pozwala na dokładne oszacowanie nakładów inwestycyjnych a także kosztów eksploatacyjnych.