Realizujemy niezależne ekspertyzy techniczne  dla jednostek wytwórczych oraz jednostek redukcji zapotrzebowania i magazynów energii do certyfikacji do aukcji głównych rynku mocy, a także ekspertyzy potwierdzające spełnienie OKM.

Nasz Zespół realizuje niezależne ekspertyzy techniczne od samego powstania mechanizmu wsparcia jakim jest rynek mocy. 

Każdego roku realizujemy po kilkanaście nieżelaznych ekspertyz dla wszystkich typów technologicznych jednostek redukcji zapotrzebowania, wytwarzania i magazynowania energii.