Energoinżynieria Sp.  z o.o. posiada również doświadczenie w projektowaniu infrastruktury sieciowej w tym uzyskiwaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Poniżej przykładowe inwestycje sieciowe zrealizowane w ostatnich latach.

Kompleksowe prace projektowe dla inwestycji budowy gazowego przyłącza DN100 MOP 1,6 MPa wraz ze stacją redukcyjno pomiarową dla Inwestycji pt. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Tarnowskich Górach

Zakres prac obejmował uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz uzgodnienie dokumentacji z Polska Spółka Gazownicza oddział w Zabrzu. Zakres prac projektowych obejmował w szczególności przyłącza gazowe o długości ok 1 km, włączenie do rurociągu 1,6 MPa oraz stacje redukcyjno-pomarową gazu o przepustowości 2 500 m3/h z zespołem zaworowo upustowym DN200/80 MOP 35 kPa.

Kompleksowe prace projektowe dla inwestycji budowy kabla wyprowadzenia mocy 15 kV oraz linii światłowodowej pomiędzy GPZ Dąbie, a projektowaną elektrociepłownią gazową przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

Na potrzeby projektowanej elektrociepłowni gazowej, zaprojektowaliśmy również sieć wyprowadzenia mocy do najbliższego GPZ wraz z towarzyszącą siecią światłowodową. Zakres prac obejmował uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Długość linii kablowej ok 1 km.

Kompleksowe prace projektowe dla inwestycji budowy przyłącza wody  pomiędzy projektowaną elektrociepłownią gazową przy ul. Dąbskiej w Szczecinie a miejscem włączenia się do miejskiego wodociągu.

Na potrzeby projektowanej elektrociepłowni gazowej, zaprojektowaliśmy przyłącze wody niezbędne dla pracy elektrociepłowni. Zakres prac obejmował uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Długość przyłącza ok 900 m.