Decyzje środowiskowe

Nasza oferta zawiera tworzenie wymaganej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania stosownych pozwoleń do rozpoczęcia inwestycji, prowadzenie i nadzorowanie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych.

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w całym procesie administracyjnym  prowadzącym do uzyskania ostatecznej Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie:

 • Analizy inwestycji pod kątem konieczności uzyskania DoŚU (kwalifikacja przedsięwzięcia);
 • Analizy lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym w celu wykonania pełnej oceny oddziaływania (rzetelnie sporządzony KIP często umożliwia uniknięcie konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ);
 • Postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
  konsultacje społeczne, mediacje;
 • Wsparcie w procesie administracyjnym;
 • Opracowywanie przeglądów ekologicznych;
 • Doradztwo ekologiczne dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska;
 • Opracowywanie pozwoleń zintegrowanych IPPC;
 • Raporty początkowe do pozwoleń IPPC;