Analiza ekonomiczna

Szybkość zwrotu inwestycji w kogenerację lub trigenerację wynosi do kilku lat przy średnim okresie użytkowania instalacji, który wynosi około 15 lat. Inwestycja najczęściej jest bardzo opłacalnym i przyszłościowym krokiem przedsiębiorstwa, szczególnie w momencie, gdy istnieje możliwość oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Warunkiem opłacalności takiej inwestycji jest dokładna i rzetelna analiza oraz dobrze zaprojektowana instalacja, dostosowana do potrzeb zakładu. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w modelowaniu matematycznym oraz rzetelnej analizie ekonomicznej takich układów. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym artykułem w celu bliższego zapoznania się ze skalą korzyści wynikających z dobrze zaprojektowanej kogeneracji.