Kogeneracja

Skojarzona produkcja energii jest znacznie bardziej efektywna aniżeli produkcja poszczególnych rodzajów energii osobno. W skojarzeniu mogą być produkowane razem energia elektryczna i ciepło oraz chłód. Kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła jest powszechnie wykorzystywaną technologią. Trigeneracja, czyli produkcja chłodu z odzyskanego ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej wraz z ciepłem również jest skuteczną formą zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz redukcji kosztów energii, poprzez pełne wykorzystanie wszystkich możliwości. Produkcja energii w skojarzeniu jest promowana oraz wspierana finansowo z różnych źródeł, co jeszcze bardziej zwiększa opłacalność budowy takich instalacji i technologii.

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego artykułu poświęconego kogeneracji oraz trigeneracji, który znajduje się w odnośniku poniżej.