Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Oferujemy wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa mają obowiązek co 4 lata wykonać audyt energetyczny. Do dużych przedsiębiorstw zaliczane są te, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat zatrudniają powyżej 250 pracowników lub spełniają warunki finansowe (roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro).

Obowiązkowy audyt energetyczny należało wykonać do dnia 30.09.2017 r. (12 miesięcy od wejścia ustawy w życie), przy czym zgłoszenie do Prezesa URE – termin do 30.10.2017 r. Na 2021 r. przypada okres wykonania kolejnego audytu. Termin na wykonanie i zawiadomienie Prezesa URE zależy od terminu w jakim przedsiębiorstwo wykonało audyt w 2017 r., tj. plus 4 lata, lecz nie później niż do 30.09.2021 r. Przedsiębiorstwa które posiadają certyfikowany przez niezależny podmiot system zarządzania energią zgodny z polską normą (np. ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audytorzy Energetyczni firmy Energoinżynieria przeprowadzili ponad 100 audytów Dużego Przedsiębiorstwa. Wszystkie audyty i raporty przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 16247.

Zgodnie z Art. 37.1. Ustawy, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Z kolei wg. normy PN-EN 16247: Cześć 1. Audyt energetyczny – to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mającą na celu identyfikację przepływów energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie.

1) przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Audyt Energetyczny w swoim zakresie obejmuje:

– budynki
– instalacje technologiczne i przemysłowe
– systemy ciepłownicze i chłodnicze, przeszył mediów
– transport

Energoinżynieria – zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie energetyki

Firma Energoinzynieria posiadając w swoim zespole doświadczonych ekspertów, wykonuje profesjonalne i rzeczowe raporty obrazujące szczegółowe i faktyczne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie. Zaufaj ludziom, którzy zajmują się od lat optymalizacją zużycia energii w przedsiębiorstwie, a także projektowaniem proponowanych wdrożeń. Jesteśmy nie tylko audytorami, ale ekspertami i projektantami, co stawia nas jako rzetelnych partnerów w obszarze uzyskiwania deklarowanych oszczędności energetycznych z proponowanych inwestycji.

Jak przebiega proces wykonania audytu ?

I. Określenie potrzeb klienta – na podstawie krótkiej ankiety bądź rozmowy z audytorem ustalimy zakres oraz szczegółowość audytu, tak aby dopasować się do Państwa oczekiwań.
II. Zbieranie podstawowych danych – na tym etapie zbierzemy podstawowe informacje o działalności, zużyciu energii, stosowanych procesach technologicznych.
III. Analiza danych podstawowych – ten etap pozwoli nam odpowiednio zaplanować oraz przygotować się do wizji lokalnej, tak aby przebiegła rzeczowo i profesjonalnie, wstępnie określimy potrzeby pomiarowe nośników energii czy budynków.
IV. Wizja lokalna, pomiary – dokładny przegląd zużycia energii, procesów technologicznych, przeprowadzenie pomiarów oraz montaż ewentualnych urządzeń pomiarowych.
V. Analiza danych oraz przygotowanie raportu – na podstawie zebranych danych przygotujmy raport w którym przedstawimy szczegółowe zużycie energii, wskażemy możliwe usprawnienia energetyczne i wynikające z nich oszczędności.
VI. Szczegółowe omówienie audytu z klientem – przedstawimy Państwu wyniki i raport z audytu.
VII. Przygotowanie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki.

VIII. Białe Certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – jeśli klient zaplanuje wdrożenie zaproponowanego przedsięwzięcia służącego zmniejszeniu zużycia energii, pomożemy uzyskać z tego tytułu dofinansowanie w postaci tzw. Białych Certyfikatów.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Energoinżynieria.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój rynku i technologii paneli PV, spadkiem cen, możliwością uzyskania dotacji, korzystnym rozwiązaniom prawnym (system prosumenta) – inwestycja we własną elektrownię słoneczną stała się niewątpliwie jedną z najlepszych inwestycji w dzisiejszych czasach.

Panele fotowoltaiczne zapewniają bezobsługową pracę przez ponad 25 – 30 lat. Większość producentów daje 25 letnią gwarancję na zachowanie około 80 – 85 % mocy. Szacuje się, że dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja z powodzeniem powinna pracować ponad 30 lat. Są to przewidywania producentów oraz ekspertów w tej dziedzinie, czy faktycznie tak będzie dowiemy się dopiero za kilka – kilkanaście lat, bowiem nie ma jeszcze dużej ilości dostępnych danych z długofalowych pracy instalacji.

Prześledźmy szacunkowe oszczędności na przykładzie gospodarstwa domowego, zużywającego około 9 000 – 10 000 kWh rocznie, jest to gospodarstwo które zużywa stosunkowo dużo energii, ogrzewane jest pompą ciepła. Moc instalacji PV dobiera się na podstawie rocznego zużycia energii, tak aby roczna produkcja równa była rocznemu zużyciu. W polskich warunkach nasłonecznienia szacuje się, że z 1 kW mocy zainstalowanej rocznie wyprodukuje się około 1 000 kWh energii elektrycznej. Dlatego dla powyższego przykładu dobierzemy instalację o mocy 10 kWp.

Koszt instalacji o mocy 10 kW to około 37 100 zł, Prześledźmy czas zwrotu inwestycji (bez żadnych dotacji)
Założenia:
Koszt instalacji z montażem – 37 100 zł (brutto, z 8 % VAT)
Cena 1 kWh energii elektrycznej – 0,55 zł
Roczny wzrost cen energii – 3 %
Współczynnik sprawności paneli po 25 latach – 83 %
Współczynnik zwrotu energii po rozliczeniu z zakładem energetycznym (system prosument – dystrybutor energii pobiera marżę w wysokości 20 % na dystrybucję) – 80 %
Roczna produkcja energii – 9 250 kWh

Z wykresu wynika, że zwrot inwestycji nastąpi po 7,6 latach.

Sprawdźmy o ile skróci się zwrot inwestycji gdy otrzymamy dotację z programu mój prąd oraz otrzymamy ulgę termomodernizacyjną (odpis kosztów inwestycji od PIT).
Dodatkowe założenia:
Dotacja z programu mój prąd – 5 000 zł
Odpis od podatku – 5 500 zł
Koszt instalacji po uwzględnieniu dotacji – 26 600 zł

Zwrot inwestycji skróci się do 5,8 lat. Po 10 latach taka instalacja zarobi dla nas około 20 000 zł, a po 25 latach całkowity zarobek to około 100 000 zł.

W przypadku gospodarstwa domowego, które zużywa mniej energii, tj. około 3 000 – 5 000 kWh, czyli takie które nie jest ogrzewane energią elektryczną, instalacja również zwróci się po 5 – 6 latach (wliczając dotacje). Po odliczeniu dotacji i ulgi podatkowej, na inwestycję będzie trzeba wydać 12 000 – 15 000 zł.
Taka elektrownia po 25 latach zarobi dla nas około 50 000 zł !

Pamiętajmy, że oprócz czystego zysku pieniężnego dokładamy własną cegiełkę do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, a tym samym – ochronę naszej planety.
Instalacja paneli fotowoltaicznych – TO SIĘ OPŁACA !

Skontaktuj się z nami, wykonamy dla Ciebie bezpłatny audyt, kalkulację kosztów i zwrotu inwestycji. Jeśli się zdecydujesz – wykonamy profesjonalny montaż instalacji. Używamy tylko najlepsze komponenty od sprawdzonych producentów polskich i zagranicznych. Gwarantujemy jakość wykonania – udzielamy gwarancji na montaż oraz gwarancję na urządzenia.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@energoinzynieria.pl
tel. 503 669 259